Loading...
mc.cybermine.cz
Klikněte pro zkopírování IP
Loading...
discord.gg/5FPc3AyNmA
Klikněte pro připojení
Avatar
Vítej na webu CyberMine
Najdeš zde nejen novinky z našeho serveru ale i užitečné informace!
Vítej na stránce s pravidly
Klikni na příslušnou kategorii vlevo pro zobrazení konkrétních pravidel daného serveru.

Na každém z našich serverů platí všeobecná pravidla.

Odkazy:
Všeobecná pravidla Platí pro všechny platformy projektu CyberMine

1.    Registrací v síti CyberMine souhlasíte se všemi pravidly a GDPR.
2.    Je zakázáno jakýmkoli způsobem porušovat zákony EU a České republiky nebo Slovenské republiky.
3.    Veškerá data serveru, jsou majetkem projektu CyberMine a při jakémkoliv úmyslném či neúmyslném poškození nebo ztrátě, nemá hráč právo na náhradu škody jakýmkoliv způsobem.
4.    Za nezletilého hráče a veškeré jeho činy zodpovídá jeho zákonný zástupce.
5.    V případě poskytnutí přihlašovacích údajů třetí osobě, nebo v případě prolomení vašeho hesla neneseme žádnou odpovědnost za případné škody.
6.    Je přísně zakázáno jakýmkoliv způsobem obchodovat s výhodami na serveru, herními účty, herní měnou a předměty za kteroukoliv reálnou měnu nebo kredity.
7.    Je zakázáno poškozovat server jakýmkoliv způsobem.
8.    Při nalezení chyby na jakékoliv platformě projektu CyberMine je hráč povinen danou chybu ohlásit, nezneužívat a nešířit mezi ostatní hráče.
9.    Je zakázáno jakékoliv neslušné, vulgární, rasistické, úchylné či sexuální a neetické chování a vyjadřování narážek přímo na sexuální tématiku či jakoukoli výše zmíněnou jakýmkoliv způsobem.
10.    Hráč je povinen dodržovat základy slušného chování ve společnosti.
11.    Na minecraft serveru a službách s ním souvisejícími, které spadají pod projekt CyberMine, je zakázáno umísťování reklamy v jakémkoliv smyslu.
12.    Na všech platformách projektu CyberMine je zakázané psát jinými jazyky, než je čeština, slovenština a angličtina.
14.    Je zakázáno používat nepovolené modifikace hry Minecraft. (Nepovolenými modifikacemi se myslí jakékoliv modifikace, které jakkoliv zvýhodňují hráče oproti ostatním. (obecné základně hráčů.))
15.    Hráči, který nemá zakoupenou originální verzi minecraftu v případě ztráty hesla či zabrání nicku reálným vlastníkem s originální kopií hry Minecraft nebude poskytnuta žádná podpora.
16.    Je zakázáno hrát za více než 1 herní účet za účelem získání výhod nebo obcházení trestu.
17.    Je zakázáno používat nevhodný nick či podobný nick člena admin týmu.
18.    Je zakázáno spamovat jak ve veřejném, tak v soukromém chatu projektu CyberMine. Neplatí pro zprávy s prodlevou delší, než je 15 vteřin.
19.    Je zakázáno využívat autoclickerů, maker, tape-ingů a ostatních jakýchkoli ostatních nastavení myši či hry, nebo jakékoli zatěžování myši.
20.    Pro nahlášení hráče slouží tickety na webových stránkách.
21.    Je zakázáno navádět hráče k porušovaní pravidel dále k použití příkazů či klávesových zkratek, které jim mohou uškodit.
22.    Pokud hráč poruší pravidla projektu CyberMine, bude patřičně potrestán dle interní banovací tabulky Admin Teamu. Konečnou sazbu trestu určuje člen, který ho uděluje.
23.    Je zakázáno obviňovat hráče bez důkazu.
24.    Důkazy se rozumí snímky obrazovky nebo videa, která se dají dobře posoudit a zobrazují datum a čas dané události. Nikoliv svědek či vystřižená část logu. Důkaz starší 7 dnů od události, na kterou odkazuje, bude označen za neplatný.
25.    Je přísně zakázáno podávat falešné nebo i jinak upravené důkazy.
26.    Je zakázáno, jakkoliv obcházet trest.
27.    Je přísně zakázáno hledat a zneužívat chyb, mezer popř. přejímání významu určitých slov v pravidlech.
28.    Pravidla může vedení kdykoli změnit bez udání důvodu a předchozího upozornění.
29.    Vedení projektu si vyhrazuje veškerá práva na udělení trestu, dle vlastního uvážení. 
Ochrana osobních údajů (GDPR/Privacy policy) 

1. Veškerá data uchovává projekt CyberMine na svých uložištích poskytovaných společností Hetzner Online GmbH (www.hetzner.com). Data jsou ochráněna proti zneužití a hesla šifrována jednosměrnou šifrou.
2. Na webových stránkách shromažďujeme následující data: přístupová IP adresa, nickname (přezdívka), e-mailová adresa, uživatelsky zvolené heslo a dobrovolně zadané volitelné údaje.
3. Ke správné funkci webu Vám do prohlížeče jsou ukládány soubory cookies. K udělení souhlasu s jejich ukládáním jste vyzváni při první návštěvě webu. Souhlas je zcela dobrovolný, mějte ale na paměti, že bez něj vám nemusí fungovat všechny funkce.
4. E-mailová adresa, kterou zadáte při registraci na našich webových stránkách, nebude nikdy zveřejněna, ale bude dostupná vedení za účelem administračních úkonů.
5. Volitelná pole si každý uživatel může vyplnit dobrovolně dle sebe. Jsou viditelná pro všechny ostatní uživatele webu.
6. Na minecraftovém serveru sbíráme následující údaje: přístupová IP adresa, registrační IP adresa, nickname (přezdívka), uživatelsky zvolené heslo, historie chatů, textů na cedulkách, privátních zpráv a zadaných příkazů.
7. Přístupy k vašim údajům na serveru mají v omezené míře pouze pověření členi týmu.
8. Na discordu nejsou shromažďována žádná data kromě vašeho nicku a aktuálního avatara. Změnou avataru dojde automaticky ke smazání předchozího uloženého.
9. Na teamspeaku jsou shromažďována následující data: nickname (přezdívka), přístupová IP adresa, UUID (Unique Identifier  - sloužící pro Vaši identifikaci).
10. Na webovém obchodu (CyberMine.cz/store) shromažďujeme veškeré údaje zadané při objednávce, tj. adresa, jméno, příjmení, nickname (přezdívka) a e-mail. Tato data jsou přístupná pouze vedení projektu CyberMine. Pro účely transakce jsou platební údaje zpracovávány bránou společnosti GoPay s.r.o. (www.gopay.cz) Obchodní podmínky viz zde
11. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po dobu využívání služeb projektu Banano-Manie.cz a nejdéle pak 3 roky od vašeho posledního přihlášení. V případě závažných porušení pravidel serveru mohou být osobní údaje uloženy déle, v žádném případě ale nikoliv déle než 6 let.
12. Uživatelé mají právo na sdílení soukromých hlasových či textových zpráv/snímků obrazovky druhých uživatelů bez svolení pouze tehdy, kdy jsou předmětem důkazního materiálu.
13. V souladu s nařízením GDPR máte následující práva:
• Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
• Právo na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR)
• Právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR)
• Právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR)
• Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)
14. Pokud si přejete využít svá práva, kontaktujte vedení projektu CyberMine skrze oficiální Discord server projektu v kanálu #tickety (Komunikace s vedením).
15. V případě, že máte podezření na nezákonnost zpracování vašich údajů, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz
Web a Fórum
1.    Po každém uživateli vyžadujeme, aby si před zveřejněním svého příspěvku přečetl popis a kategorii fóra ve kterém ho zveřejňuje.
2.    Na fórum nepatří žádný nevhodný obsah.
3.    Je zakázáno spamovat text příspěvků přílišně stejnými znaky.
4.    Uživatel je povinen své články pojmenovávat tak, aby titulek byl relevantní k obsahu článku.
5.    Tým serveru si vyhrazuje plné právo na smazání, editaci či přesun jakéhokoli příspěvku na fóru.
6.    Je zakázáno vytvářet nerelevantní příspěvky.
7.    Je přísně zakázáno zkracovat odkazy přes stránky, které vyplácejí peněžní hodnoty za kliknutí.
8.    Je zakázáno zveřejňovat stejné příspěvky víckrát.
9.    Je zakázáno tvořit si na webu více účtu za účelem obcházení trestu nebo zvýhodnění sebe sama.
10.    Je zakázáno kopírovat nebo napodobovat obsahy příspěvků jiných uživatelů.
Online Staff
0
There are no staff members online.
Online Users
0
There are no users online.
Latest Posts
Poslední nákupy
9p6
Domi245
 DollarDerp
JEAKRCZ
JEAKRCZ