Načítání...
mc.cybermine.cz
Klikněte pro zkopírování IP
Načítání...
discord.cybermine.cz
Klikněte pro připojení
Avatar
Vítej na webu CyberMine
Najdeš zde nejen novinky z našeho serveru ale i užitečné informace!
Vítej na stránce s pravidly
Klikni na příslušnou kategorii vlevo pro zobrazení konkrétních pravidel daného serveru.

Na každém z našich serverů platí všeobecná pravidla.

Odkazy:

Pravidla spojené s Minecraft Serverem

Všeobecná pravidla

 1. Je zakázáno využívat bugů a chyb pro své zvýhodnení a obohacení. V případě, že hráč na takovýto problém přijde, musí ho neprodleně nahlásit členu AdminTeamu.
 2. Je zakázáno využívání externích programů, modů, hacků, cheatů, atd.. za účelem obohacení, či zvýhodnení nad ostatníma.
 3. Je zakázáno nerespektovat rozhodnutí člena AdminTeamu.
 4. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem obcházet trest.
 5. Je zakázáno spamovat v chatu, soukromých zprávách, posíláním spam money,...
 6. Je zakázáno veškeré nevhodné a neetické chování (nepočítá se pouze v chatu, ale i přímo v hře -> skin, cedulky, stavby,..)
 7. Je zakázáno urážet, či ponižovat ostatní hráče/členy AdminTeamu.
 8. Je zakázáno provádět reklamu jakýmkoliv způsobem, pokud není předem domluvená (zasíláním do chatu, msg, házením knížky,..)
 9. Je zakázáno trollení, vyvolávání konfilktů a cílené provokování.
 10. Je zakázáno níčení hlavní přírody (níčení světa world/earth -> pro těžbu využívej primárně resource world v /rtp)
 11. Je zakázáno mít multiacc (více účtů z jedné IP adresy bez povolení členů AT -> pro další prověření máme nárok na preventivní zabanování hráče a dořešení jeho případu v ticket systému na Discordu)
 12. Za ztrátů itemů způsobenou uklízečkou (ClearLag), pádem hry/serveru či jeho resetem neručíme.
 13. Pokud zpětně nahlašuješ hráče a nemáš žádnou potřebnou evidenci, nebude tvé nahlášení bráno vážně.
 14. Vyhrazujeme si nárok na udělení Statusu nechtěného a tím zamezení přístupu na celý network, bez udání důvodů.
 15. Je zakázáno prodávat herní předměty/měnu/ranky za reálné peníze bez schválení vedení serveru.
 16. Je zakázáno darování/prodání herního účtu jinému hráči. (toto se trestá i v přípravné fázi)
 17. Je zakázáno zneužívat report systém. 
 18. Je zakázáno cíleně hledat a zneužívat díry v pravidlech.
 19. Vyhrazujeme si nárok na úpravu těchto pravidel, bez udání důvodů + nutnosti kohokoliv informovat.
 20. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem žebrat o nějaký rank, hodnost, či item.
 21. Hráč nemá jakékoliv právo řešit trest jiného hráče.
 22. Každý hráč si zodpovídá za zabezpečení svého vlastního účtu.
 23. Je zakázáno cílené lagování serveru.
 24. Každý hráč musí dodržovat platné zákony České a Slovenské republiky.
 25. Hráč nemá nárok na jakýkoliv majetek serveru (stavby, itemy, záznamy,..) i skrze to, že se na jejich získávání/stavění podílel.
 26. Všichni hráči mají nárok na ochranu osobních údajů, tudíž jejich šíření bez jeho svolení bude tvrdě trestáno!
 27. V chatu se smí psát pouze česky, slovensky a anglicky. Vyjímka poté platí pouze na anglické výrazy, ulehčujícící komunikaci.
 28. Neručíme za ztrátu itemů v zabezpečené residenci -> do své resky si přidáváte hráče Vy.
 29. Pokud hráči nedorazí Denní webová odměna, nejsme nijak povinni mu tuto odměnu dodávat zpětně.
 30. K udělenému trestu se hráč může odvolat pouze do 5 pracovních dní od jeho udělení. Pokud se pokusí odvolat poté, může mu být zamítnut, z důvodu pozdního řešení.

Pravidla férového a příjemného hraní

 1. Je zakázáno prodávat/rozdávat vzácené itemy, za účelem zníčení ekonomiky/mechanik serveru.
 2. Vyhrazujeme si nárok na zrušení hráčského shopu, pokud bude obsahovat itemy, které budou velice nízko pod jejich průměrnou prodejní cenou
 3. Je zakázáno jakkoliv okrádat ostatní hráče.
 4. Je zakázáno cíleně poškodit majetek jiného hráče.
 5. Je zakázáno v chatu provozovat flood.
 6. Je zakázáno na serveru propagovat drogy jako je (cocain,..) skrze chat, či se pokoušet prodávat itemy takto nazvané.
 7. Neoznámení porušování pravidel ze strany jiného hráče se jedná o hrubé porušení pravidel <- tento hráč bude trestán stejně jako hráč, co porušil pravidla

Pravidla obchodu a veškerých plateb

 1. Zakoupením jakéhokoliv itemů na storu, či skrze SMS platbu se zřekáváte práva na vrácení peněz.
 2. Zakoupením čehokoliv nezískáváte ochranu proti banu a zároveň v případě jeho udělení, Vám nevzniká nárok na vrácení finanční prostředků.
 3. Pokud zakoupený item neobdržíte do 24 hodin, jste povinni tento problém nahlásit na Discordu maximálně do 2 dní. Pokud tam neučiníte, zaniká nárok na reklamaci.
 4. Vyhrazujeme si právo na změny produktů a jejich výhod, bez předchozího upozornění a nároku na vrácení peněz.
 5. V případě "zmizení" ranku či zakoupeného itemu jste povinni tento problém nahlásit na Discord a vyřešit ho v ticket systému.
 6. Upozorňujeme, že zakoupením negarantujeme stálý přístup na serveru. V případě zániku serveru/výpadku není možná kompenzace + pokud již server nebude zprovozněn, zanikají všechny kredity, VIP účty, itemy bez jakékoliv kompenzace.
 7. V případě ztráty zakoupených herních itemů skrze mazání předmětů ze země, či odcizením jiného hráče nevzniká nárok na žádnou náhradu.

Pravidla spojené s Discord Serverem

Všeobecná pravidla

 1. Je povinnost mít stejné jméno na discordu jako INGAME, je to lepší pro řešení problémů a ulehčíte tím sobě i nám práci.
 2. Ke všem se chovej s respektem a úctou. Vyvaruj se jakéhokoli obtěžování, pronásledování, sexismu, rasizmu, pomluvám a šíření nenávisti. Toto chování nebude tolerováno
 3. Nespamuj a bez výslovného svolení některého ze správců či moderátorů se nevěnuj sebepropagaci (rozesílání pozvánek na server, reklam apod.). Toto omezení platí i při zasílání přímých zpráv ostatním členům.
 4. Netolerujeme žádný NSFW ani obscénní obsah. Obsahem se rozumí texty, obrázky, odkazy směřující na nahotu, sex, násilí nebo jiný znepokojivý grafický obsah.
 5. Pokud si všimneš čehokoli, co porušuje naše pravidla nebo ohrožuje tvou bezpečnost, informuj některého ze správců nebo moderátorů. Chceme, aby tento server byl příjemným místem.
 6. Netaguj členy AT ani ostatní hráče bez důvodu, pokud něco potřebuješ udělej si ticket a my se ti budeme věnovat.
 7. Je zakázáno mít nastavené vulgární přezdívky či přezdívky kohokoli z AT.
 8. Nepsat do návrhů a nápadů hlouposti.
 9. Zbytečně neprovokuj členy AT ani jiné hráče.
 10. Je zakázáno posílat pozvánky na jiné DC servery. (je to i zakázané v Terms of use od discordu, jakmile se to k nám dostane, budete nahlášeni na support discordu)
 11. Je zakázáno jakkoli kopírovat tento server a snažit se ho napodobovat, ať už stylem či kopírováním pravidel nebo jiných místností.

Pravidla spojena s Webem

Všeobecná pravidla

 1. Po každém uživateli vyžadujeme, aby si před zveřejněním svého příspěvku přečetl popis a kategorii fóra ve kterém ho zveřejňuje.
 2. Na fórum nepatří žádný nevhodný obsah.
 3. Je zakázáno spamovat text příspěvků přílišně stejnými znaky.
 4. Uživatel je povinen své články pojmenovávat tak, aby titulek byl relevantní k obsahu článku.
 5. Tým serveru si vyhrazuje plné právo na smazání, editaci či přesun jakéhokoli příspěvku na fóru.
 6. Je zakázáno vytvářet nerelevantní příspěvky.
 7. Je přísně zakázáno zkracovat odkazy přes stránky, které vyplácejí peněžní hodnoty za kliknutí.
 8. Je zakázáno zveřejňovat stejné příspěvky víckrát.
 9. Je zakázáno tvořit si na webu více účtu za účelem obcházení trestu nebo zvýhodnění sebe sama.
 10. Je zakázáno kopírovat nebo napodobovat obsahy příspěvků jiných uživatelů.
Tým online
1
DexterSK
DexterSK
ᴏᴡɴᴇʀ
Uživatelé online
2
Poslední nákupy
Oubridoma_Oubri
Oubridoma_Oubri
Oubridoma_Oubri
Oubridoma_Oubri
_AnBee_
Oubridoma_Oubri
Oubridoma_Oubri
YnotMiro
Natsu
DexterSK